Marion Arends - Zorg op maat door Marion

"Zorg op maat
 door Marion"


Tel. 06 14 370 477

marion@zorgopmaatdoormarion.nl
Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Helpende handen
  - Home
  - Intro
    - Dag /Nacht / Waak zorg
   - Particuliere zorg PGB
- Tarieven
- Contact
 
Privacyverklaring (AVG)          Privacyverklaring (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht ons aan de Europese privacywet te houden. Om die reden hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring vertellen wij u welke gegevens wij verzamelen van bezoekers, hoe wij dit doen en waarom...

Beveiligen

De privacy van onze online bezoekers en de bescherming van hun gegevens nemen wij serieus.
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw gegevens door derden tegen te gaan is er een betrouwbaar SSL-certificaat geïnstalleerd.

Persoonsgegevens

Zorg op maat door Marion verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen, alleen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Zorg op maat door Marion uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het verlenen van zorg, het opstellen van een zorgcontract, etc.

Hoe verzamelt Zorg op maat door Marion (persoons)gegevens?

De website Zorg op maat door Marion ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Reacties rechtstreeks via e-mail.
Zorg op maat door Marion kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van deze website.

Mocht u de door u doorgegeven persoonsgegevens willen laten verwijderen, neem dan contact op met ons via marion@zorgopmaatdoormarion.nl

Cookies
Zorg op maat door Marion plaatst geen cookies. Wel zal  onze website door diverse zoekmachines gevonden kunnen worden, denk bijv. aan Google.

Opslag persoonsgegevens + Bewaartermijn

Zorg op maat door Marion heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via marion@zorgopmaatdoormarion.nl dan kunnen wij de informatie direct verwijderen.

Zorg op maat door Marion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is – hooguit voor de duur van 1 jaar - en eigenlijk doen wij er nooit iets mee. Hooguit contacteren wij iemand naar aanleiding van een comment op deze website of zullen wij reageren op e-mails die naar ons zijn verstuurd. Ook kunnen uw gegevens eventueel gebruikt worden voor het opstellen van een huurcontract.

Gegevens verstrekken aan derden

Zorg op maat door Marion zal nooit uw gegevens delen met derden.
Alleen indien dit nodig is;
– denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van uw naam aan degene die de zorgoverdracht regelt.
– of als wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u op onze website Zorg op maat door Marion uw gegevens achterlaat, geeft u daarmee toestemming uw gegevens te verwerken. U heeft echter het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg op maat door Marion.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marion@zorgopmaatdoormarion.nl
Wij zullen ons best doen om - maar uiterlijk binnen 48 uur - zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek.

Meer informatie over de AVG?

Wilt u meer informatie over de privacywet?
Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kunt u hier meer informatie over vinden..
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, mailt u ons dan alstublieft op marion@zorgopmaatdoormarion.nl

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Zorg op maat door Marion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Zorg op maat door Marion marion@zorgopmaatdoormarion.nl

Marion Arends
Zorg op maat door Marion

 

E-Mail: marion@zorgopmaatdoormarion.nl

 

 

Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Mw. Riet - Tijd die écht iets toevoegtMarion Arends - Zorg op maat door Marion
Marion Arends - Zorg op maat door Marion