Marion Arends - Zorg op maat door Marion

"Zorg op maat
 door Marion"


Tel. 06 14 370 477

marion@zorgopmaatdoormarion.nl
Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Helpende handen
  - Home
  - Intro
    - Dag /Nacht / Waak zorg
   - Particuliere zorg PGB
- Tarieven
- Contact
 

Particuliere zorg en PGB

Heeft u geen indicatie maar toch thuiszorg nodig?
Of wilt u zorg met een Persoonsgebonden Budget inkopen?

Bij Zorg op maat door Marion heeft u de keuze. Van de zekerheid bij ondersteuning in het dagelijks leven tot een veilig gevoel bij 24-uurs zorg in de laatste levensfase. U houdt de regie en ontvangt de juiste zorg of begeleiding in uw eigen omgeving. Particuliere thuiszorg vanaf 3 uur per dag Voor minstens drie aaneengesloten uren per dag kunt u rekenen op een deskundige hulp bij u in huis. U wordt ondersteund bij de handelingen waarbij u dat nodig heeft. U bent op elk moment verzekerd van toegewijde zorg en aandacht. Dat kan net uw steuntje in de rug geven. Vergeet u uw medicijnen wel eens? Het wordt voor u klaar gezet, zodat u die niet vergeet. Denk onder andere aan ondersteuning bij:
 

Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Tijd die écht iets toevoegt


Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke zorg in kunt kopen. Met een PGB kunt u zelf uw thuiszorgorganisatie kiezen, zoals Zorgservice Brabant. U maakt dan met ons afspraken over hoe u de zorg wilt hebben, de dagen en uren waarop onze zorgverleners voor u werken en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op deze manier houdt u zelf de regie over de zorgverlening. Met een PGB zijn de verschillende vormen van zorg en begeleiding beschikbaar zoals:

* Persoonlijke verzorging (zoals wassen, aankleden, eten en drinken, naar toilet gaan)
*  Individuele begeleiding (zoals ondersteuning, het onderhouden van sociale contacten, het  helpen  bij voortbewegen, oefenen en toezicht)
 
Welke zorg u kunt inkopen is natuurlijk afhankelijk van de zorg waarvoor u geïndiceerd bent.


Wat is het verschil tussen Zorg in Natura en een PGB?

Met een PGB koopt u uw zorg zelf in. Het grootste verschil tussen deze twee is dat bij Zorg in Natura een thuiszorgorganisatie de zorg volledig regelt en bij een PGB hebt u zelf de regie in handen. Kenmerken van een PGB: U bepaalt wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt geleverd U kiest zelf de zorgaanbieder U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieder U bent zelf verantwoordelijk voor de ingekochte zorg.

Hoe vraagt u een PGB aan?

Zorg op maat door Marion kan u adviseren in en ondersteunen bij de PGB aanvraag. Wanneer u een PGB wenst, neemt u contact op met de instantie die verantwoordelijk is voor de toekenning van het PGB. Voor de Wmo is dat het zorgloket van uw gemeente en voor de Wlz is dat het CIZ. De medewerker van de betreffende instantie zal dan na het voeren van een persoonlijk gesprek, bepalen welke en hoeveel zorg u krijgt. Wanneer het PGB is geaccordeerd, krijgt u een budget toegekend. Met dit budget kunt u zorg inkopen bij zorgverleners. Zorg op maat door Marion zal graag voor u de zorg organiseren.

 
 

Marion Arends - Zorg op maat door Marion