Marion Arends - Zorg op maat door Marion

"Zorg op maat
 door Marion"


Tel. 06 14 370 477

marion@zorgopmaatdoormarion.nl
Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Helpende handen
  - Home
  - Intro
    - Dag /Nacht / Waak zorg
   - Particuliere zorg PGB
- Tarieven
- Contact
 

Nachtzorg

Het is ook mogelijk om thuiszorg voor in de nacht aan te vragen. Bijvoorbeeld ter controle of als er een bepaalde zorgtaak ’s nachts uitgevoerd moet worden. Nachtzorg kan ook nodig zijn in de laatste levensfase.

Deze zorg kan ik bieden voor u als het lastig is om ’s nachts alleen te zijn. Maar ook als u ’s nachts niet meer alleen voor uw zieke partner kunt zorgen. Hierdoor bent u overdag weer uitgeslapen en kunt u genieten van uw omgeving.

Heeft u nachtzorg nodig?

Dan kijken we op welke manier we u kunnen helpen in overleg met uw familie en de huisarts. We bespreken wat u belangrijk vindt. Het gaat er om dat u zich ook ‘s nachts veilig voelt.

’s Nachts horen we eigenlijk goed te slapen, zodat we energie hebben voor de komende dag. Als dat niet lukt om wat voor reden dan ook, breekt dat ons op. Zeker als het langer duurt en er niet direct zicht is op verbetering. Ik verleen nachtzorg aan u, afgestemd op uw eigen situatie. Dat kan tijdelijk of langdurig nodig zijn. Enkele nachten per week of elke nacht. Precies zoals ’t het beste bij u past! In principe ‘loopt’ een nachtdienst van 23.00 tot 7.00 uur. Vindt u dat te laat dan is het geen enkel probleem om eerder te starten bijvoorbeeld om 21.00 of 22.00 uur. Ook kan u er voor kiezen om de nachtdienst tot 8.00 of 9.00 uur door te laten lopen. Precies zoals ’t het beste bij u past! Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen een slaapdienst en een waakdienst.
  Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Tijd die écht iets toevoegtMarion Arends - Zorg op maat door Marion - Tijd die écht iets toevoegt

Marion Arends - Zorg op maat door Marion - Tijd die écht iets toevoegt
Slaapdienst

Er kunnen situaties zijn waarbij het geruststellend is voor u (of voor uw kinderen) als u ’s nachts niet alleen bent. Niet dat u veel zorg nodig hebt, maar het gevoel dat er iemand aanwezig is als het nodig is. Iemand die net even ondersteuning, een helpende hand kan bieden. Het kan voor u het verschil maken tussen wakker liggen of rustig doorslapen. Dan kan een slaapdienst een passende oplossing zijn. Bij een slaapdienst gaat de zorgverlener gewoon naar bed en voor enkele zorgmomenten kan u een beroep op haar doen.

Waakdienst

Bij een waakdienst gaan we er vanuit dat u gedurende de nacht een aantal zorgmomenten nodig heeft, waarvoor er direct een zorgverlener beschikbaar is. Dit kan zijn omdat u ernstig ziek bent of omdat u gedesoriënteerd en verward bent. Het is nodig dat er iemand bij u waakt. Iemand die echt voor u zorgt in de nacht. Uw partner of kinderen kunnen gaan slapen, zodat zij de zorg overdag weer op zich kunnen nemen. Precies zoals ’t het beste bij u past!
 

Tijdelijke thuiszorg en overbrugging

Soms kunnen er situaties ontstaan waardoor er onverwacht acuut ondersteuning gewenst is. Een lelijke val of een vervelende griep. Er is soms weinig nodig om de stabiele situatie van u of uw partner uit evenwicht te brengen. Acute situaties vragen om acute oplossingen. U klopt dan ook zelden vergeefs om zorg bij mij aan. Er wordt alles aan gedaan om direct zorg in te zetten, omdat er aangevoeld wordt wanneer de nood hoog is. Dit geldt ook als u tijdelijk zorg nodig hebt ter overbrugging. Als u in afwachting bent van een opname in ziekenhuis of meer definitief; een verhuizing naar een zorginstelling. Als u mantelzorger bent voor uw partner of familielid en u kunt om wat voor reden dan ook er tijdelijk even niet zijn. Als u na een opname weer thuis komt en het nog niet alleen kan of durft. Er zijn heel veel verschillende redenen of situaties waarom er ineens even hulp nodig kan zijn.

Ik ben er dan voor u!

 

Marion Arends - Zorg op maat door Marion